ถาม - ตอบ

บัตรใช้งานอย่างไร ?

บัตร Kessef จากมาสเตอร์การ์ด (MasterCard) เป็นบัตรเงินเดือนแบบเติมเงินในสกุลเงิน ชิเกิล (shekels) ได้รับการป้องกันโดยการใช้ชิปอิเล็กทรอนิกส์และตัวอ่านรหัส บัตรนี้สามารถใช้ในต่างประเทศได้ และใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้จากทุกเว็บไซต์ที่รับมาสเตอร์การ์ดและสามารถถอนเงินสดได้จากตู้เอทีเอ็มทุกตู้ในประเทศอิสราเอลและจากตู้เอทีเอ็มในต่างประเทศที่รับมาสเตอร์การ์ด

สามารถใช้บัตร Kessef ของมาสเตอร์การ์ดได้ที่ไหนบ้าง

บัตรนี้เป็นบัตรสากล สามารถใช้ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการดุ้กแห่งทั่วโลกที่รับมาสเตอร์การ์ดทั้งในประเทศอิสราเอลและทั่วโลก ทั้งหน้าร้านและออนไลน์

สามารถใช้บัตรนี้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้หรือไม่

บัตรนี้เป็นบัตรสากล สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ที่รับมาสเตอร์การ์ด

ฉันจะเช็คยอดเงินคงเหลือและการทำรายการบนบัตรได้อย่างไร

คุณสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือและดูประวัติการทำรายการบนบัตรได้จากเว็บไซต์ของเรา myimagen.com หลังจากการลงทะเบียนใช้บริการดิจิทัลแล้ว

อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างบัตร Kessef ของมาสเตอร์การ์ดและบัตรเดบิต บัตรเครดิตอื่น ๆ

บัตร Kessef ของมาสเตอร์การ์ดเป็นบัตรแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ใช้งานสะดวก และเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการรับเงินเดือน

เงินสกุลใดบ้างที่สามารถเติมลงในบัตรได้

บัตร Kessef card ของมาสเตอร์การ์ดถูกอนุมัติมาเพื่อให้เติมเงินสกุลชิเกิลเท่านั้น ในอนาคตอาจจะสามารถเติมเงินสกุลอื่น ๆ ได้

จะเติมเงินลงในบัตร Kessef cards ของมาสเตอร์การ์ดได้อย่างไร

นายจ้างเท่านั้นที่สามารถเติมเงินลงในบัตรของคุณได้

ในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือน้อยกว่าราคาสินค้าที่ฉันต้องการซื้อ ฉันจะสามารถซื้อสินค้าได้หรือไม่

อาจจะมีกรณีที่คุณต้องการซื้อสินค้าด้วยยอดเงินที่เกินจากยอดคงเหลือบนบัตร
คุณสามารถทำได้ในกรณีที่ธุรกิจของคุณได้รับอนุญาตให้ชำระเงินด้วยวิธีการอื่น ๆ

ในการทำธุรกิจ บัตร Kessef ของมาสเตอร์การ์ดถูกปฏิเสธได้หรือไม่

ได้ อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อยอดเงินคงเหลือบนบัตรไม่เพียงพอกับการทำรายการ

บัตร Kessef ของมาสเตอร์การ์ดมีขอบเขตการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยแค่ไหน

บัตร Kessef ของมาสเตอร์การ์ดได้รับการปกป้องด้วยชิปอิเล็กทรอกนิกส์และจำนวนข้อมูลส่วนบุคคลแบบเดียวกันกับบัตรเครดิต

ยอดเงินคงเหลือในบัตรของฉันน้อยกว่าจำนวนเงินเดือนที่ถูกใส่เข้าไปวันนี้ได้อย่างไร ทั้งที่ฉันไม่มีการทำรายการโดยใช้บัตรเลย

การทำรายการบนบัตรรวมถึง ค่าคอมมิชชั่น ถ้าบัตรมียอดเงินคงเหลือติดลบจากเดือนที่ผ่านมา มันจะหักลบกันกับยอดคงเหลือยอดใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้าไป
คุณสามารถดูประเภทและยอดเงินคอมมิชชั่นสะสมได้จากเว็บไซต์ของเราที่ myimagen.com หลังจากลงทะเบียนใช้บริการดิจิทัล

จะต้องทำอะไรหากบัตรถูกขโมยหรือสูญหาย

ถ้าบัตร Kessef ของคุณหายหรือถูกขโมย คุณจะต้องอายัติการใช้บัตร คุณสามารถอายัติการใช้บัตรได้ตลอดเวลาที่ myimagen.com หรือโดยการโทรหาลูกค้าสัมพันธ์ที่ 072-2556655 ในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:30 น. ถึง 5:00 น. การอายัติบัตรจะช่วยป้องกันเงินในบัตรของคุณ

ฉันสามารถใช้บัตรในต่างประเทศได้หรือไม่

บัตรเป็นบัตรสากลและสามารถใช้งานในต่างประเทศได้เมื่อมียอดเงินคงเหลือ เหมือนบัตรเครดิต ได้แก่ การถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มที่รับมาสเตอร์การ์ด

ฉันสามารถโอนเงินจากบัตรไปยังบัตรอื่นได้หรือไม่

คุณสามารถโอนเงินจากบัตร Kessef ไปที่บัตร Kessef ได้ และในอนาคตจะรองรับการโอนเงินจากบัตร Kessef card ไปที่บัญชีธนาคารได้

ฉันจะโอนเงินจากบัตรไปยังปลายทางต่างประเทศได้หรือไม่

ถ้าในบัตรถูกใส่เงินเดือนของคุณเข้าไป คุณสามารถร้องขอบัตรใบอื่นเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวของคุณใช้งานในต่างประเทศได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 072-2556655 ในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:30 น. ถึง 5:00 น.